Tin tức

Xem tất cả
Chương trình khuyến mãi: “Giải pháp mới – Cơ hội mới”

Nhằm giúp người chăn nuôi thêm trải nghiệm thực tế về sản phẩm, Bayer Việt Nam tổ chức chương trình khuyến mãi “Giải pháp mới – Cơ hội mới”.

Thông tin kỹ thuật

Xem tất cả
Giải pháp mới kiểm soát bệnh hô hấp trên heo – Baflor 4%.

Giải pháp mới kiểm soát bệnh hô hấp trên heo – Baflor 4%. Sử dụng kháng sinh trộn Florfenicol 4% trong kiểm soát bệnh hô hấp.