Tin tức

Xem tất cả
Chương trình khuyến mãi: “Giải pháp mới – Cơ hội mới”

Nhằm giúp người chăn nuôi thêm trải nghiệm thực tế về sản phẩm, Bayer Việt Nam tổ chức chương trình khuyến mãi “Giải pháp mới – Cơ hội mới”.

Thông tin kỹ thuật

Xem tất cả
GIẢI PHÁP MỚI KIỂM SOÁT BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO – BAFLOR 4%

GIẢI PHÁP MỚI KIỂM SOÁT BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO – BAFLOR 4% SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRỘN FLORFENICOL 4% TRONG KIỂM SOÁT BỆNH HÔ HẤP