Tin tức

Xem tất cả
Chương trình khuyến mãi “Vững phòng vệ - Chắc tương lai”

Công ty TNHH Bayer Việt Nam với mong muốn đồng hành để hỗ trợ người nuôi khôi phục, duy trì và tăng năng suất đàn thông qua chương trình khuyến mãi "Vững phòng vệ - Chắc tương lai". Thông tin chi tiết…