Amoxisol L.A

Tác dụng nhanh và duy trì hiệu lực trong thời gian dài

Chi tiết
Catosal® 10%

Catosal® 10% kích thích biến dưỡng, phòng bệnh và phòng rối loạn trao đổi chất.

Chi tiết