Calphone® - Forte

Bổ sung canxi cấp kỳ, phòng sốt sữa, co giật và bại liệt.

Chi tiết
Catosal® 10%

Catosal® 10% kích thích biến dưỡng, phòng bệnh và phòng rối loạn trao đổi chất.

Chi tiết
Pecutrin®

Bảo vệ sức khỏe bò sữa

Chi tiết