Drontal® Oral Suspension for Puppies

Dạng huyễn dịch để uống dùng trị giun tròn trên chó con

Chi tiết
Bayticol® 6% EC

Phòng trị ve, ghẻ, chấy, rận, ruồi, mòng, két.

Chi tiết
Advocate® spot on for dogs

Giải pháp toàn diện, cải tiến diệt nội - ngoại ký sinh

Chi tiết