Thuốc bổ - phòng chống rối loạn trao đổi chất

Prolongal®

Phòng các trường hợp thiếu máu do thiếu sắt

Chi tiết
Ferriade

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt.

Dùng cho heo con, bê nghé và cừu non.

Chi tiết
Xem tất cả