Thuốc bổ - phòng chống rối loạn trao đổi chất

Ferriade

Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt.

Dùng cho heo con, bê nghé và cừu non.

Chi tiết
Xem tất cả