TERMINATOR

Sát trùng bề mặt, dụng cụ và phun sương sát trùng không khí trại chăn nuôi

Chi tiết
Aquasept® A

Nguồn nước sạch cho trại giống

Chi tiết
PondPlus®

Sạch chất thải, cao năng suất

Chi tiết
PondDtox®

Giải pháp sinh học xử lý đáy ao đen

Chi tiết
Stomi®

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao

Chi tiết
Virkon® A

Không sợ sốc

Chi tiết
Deocare® A

Hạ khí độc khẩn cấp

Chi tiết