Bayovac® Poulshot BNE

Vaccine vô hoạt dạng nhũ dầu.

Thành phần:

 • Virus gây bệnh Newcastle vô hoạt (NDV)
 • Virus gây bệnh viêm phế quản truyền nhiễm vô hoạt (IBV; chủng M41)
 • Virus gây hội chứng giảm đẻ vô hoạt (EDSV)
 • Tá dược: nhũ dầu

Đặc điểm

 • Tiện lợi: Cùng lúc phòng được 3 bệnh như Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm và hội chứng giảm đẻ trên gà.
 • Phòng bệnh do virus gây bệnh viêm phế quản truyền nhiễm( chủng Masachusetts) xảy ra phổ biến trên toàn thế giới
 • Nồng độ kháng nguyên Lasota tập trung cao: tạo đáp ứng miễn dịch tối ưu và kéo dài
 •  An toàn, không phản ứng phụ và hiệu lực kéo dài

Liều lượng và cách dùng:

 • Liều tiêm: 0,5ml/con
 • Vị trí tiêm: tiêm bắp hoặc dưới da
 • Chủng cho gà hậu bị

Đóng chai: lọ 1.000 liều

Sản phẩm khác

Bayovac® Poulshot NDO
Vaccine vô hoạt dạng nhũ dầu, Phòng bệnh dịch tả gà Chi tiết
BAYOVAC® MYCOGUARD-1

Chủng ngừa cho heo con khỏe mạnh từ 2 tuần tuổi trở lên

Chi tiết
Bayovac® Poulshot Laryngo
Vaccine sống đông khô, Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm trên gà Chi tiết
Bayovac® Poulshot Gumboro
Vaccine sống đông khô, Phòng bệnh Gumboro (bệnh viêm túi Bursal) trên gà Chi tiết
Bayovac® Poulshot B1 + IB
Vaccine sống đông khô, phòng bệnh dịch tả và viêm phế quản truyền nhiễm trên gà Chi tiết
Bayovac® Poulshot Lasota-IB
Vaccine sống đông khô, phòng bệnh dịch tả và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm trên gà Chi tiết
Bayovac® SuiShot® APM-7
Vaccine vô hoạt phòng bệnh viêm phổi dính sườn và tụ huyết trùng trên heo Chi tiết
Bayovac® Poulshot Coryza
Vaccine dạng keo phèn, Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm trên gà Chi tiết
Bayovac® Poulshot Lasota
Vaccine sống đông khô, phòng bệnh dịch tả Chi tiết
BAYOVAC® MYCOGUARD-2

Vaccine phòng bệnh suyễn heo, chích 2 lần

Chi tiết

Sản phẩm khác

Bayovac® Poulshot NDO
Vaccine vô hoạt dạng nhũ dầu, Phòng bệnh dịch tả gà
Chi tiết
BAYOVAC® MYCOGUARD-1

Chủng ngừa cho heo con khỏe mạnh từ 2 tuần tuổi trở lên

Chi tiết
Bayovac® Poulshot Laryngo
Vaccine sống đông khô, Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm trên gà
Chi tiết
Bayovac® Poulshot Gumboro
Vaccine sống đông khô, Phòng bệnh Gumboro (bệnh viêm túi Bursal) trên gà
Chi tiết
Bayovac® Poulshot B1 + IB
Vaccine sống đông khô, phòng bệnh dịch tả và viêm phế quản truyền nhiễm trên gà
Chi tiết
Bayovac® Poulshot Lasota-IB
Vaccine sống đông khô, phòng bệnh dịch tả và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm trên gà
Chi tiết
Bayovac® SuiShot® APM-7
Vaccine vô hoạt phòng bệnh viêm phổi dính sườn và tụ huyết trùng trên heo
Chi tiết

UNCAUGHT EXCEPTION

 • #1

  • Type: Zend_Db_Statement_Exception
  • Message: An error occured.
  • Code: 42000