Thủy sản

Làm gì để phục hồi đáy ao tôm lâu năm bị “lão hóa”

Đất đáy ao nuôi có nhiều vai trò quan trọng như dễ gây được màu nước trong tháng đầu, cung cấp các khoáng chất hòa tan cần thiết cho nước, tạo ra nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm...

Chi tiết

Chăn nuôi

Đánh giá và quản lý điểm thể trạng, công cụ tuyệt vời trong ngành chăn nuôi bò sữa

Quan sát và theo dõi các hoạt động, biểu hiện của đàn bò là việc làm thường xuyên của người chăn nuôi, qua đó giúp người chăn nuôi đánh giá được tình trạng sức khỏe...

Chi tiết

Thú cưng

Tại sao cần tẩy giun cho chó con?

Tẩy giun cho chó là một việc làm quen thuộc mà hầu như người nuôi chó nào cũng ý thức được tầm quan trọng của nó. Tuy nhiên, tẩy giun cho chó ở thời điểm nào luôn là một câu hỏi lớn...

Chi tiết