Chăn nuôi

Quy trình heo con theo mẹ

Thực hiện đầy đủ chương trình chủng ngừa vaccin theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tình hình dịch tễ ở từng địa phương

Chi tiết
Qui trình chăm sóc heo nái

Thức ăn giai đoạn chửa kỳ 2 (1tháng trước lúc sanh) phải đủ và cân đối các dưỡng chất nhưng chất xơ nhiều để tránh táo bón và phòng MMA.

Chi tiết