Thủy sản

Phương pháp giảm chi phí nuôi Tôm

Hiện nay, đầu vào nuôi Tôm đều tăng giá: con giống, thức ăn, nhiên liệu, thuốc trị bệnh và nhân công. Người nuôi còn gặp khó khăn do thời tiết bất thường, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh thì việc giảm chi phí là một bài toán vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Bayer đã có một giải pháp hợp lý giúp người dân nuôi tôm thành công và bền vững.

Chi tiết
Tôm rớt đáy hay “chết cục thịt” ở ao nuôi tôm thẻ miền Trung và miền Bắc

Hiện tượng tôm rớt đáy hay chết cục thịt vào ban đêm cũng xảy ra trong các ao nuôi tôm sú nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Còn đối với ao nuôi tôm thẻ, hiện tượng này gặp khá phổ biến do thả nuôi ở mật độ cao. Thời điểm thường xảy ra ở giai đoạn tôm thịt khoảng từ sau 2 tháng nuôi đến gần thu hoạch.

Chi tiết
Trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật nuôi tôm thẻ với các chuyên gia Thái Lan

Cũng như các năm trước, đầu năm 2011 cho đến nay, được sự hỗ trợ của Bayer khu vực châu Á Thái Bình Dương, Công ty Bayer Việt Nam đã tổ chức một chuỗi các đợt hội thảo và thăm trại ở các vùng nuôi tôm trọng điểm cả nước.

Chi tiết
Cho tôm ăn một cách có hiệu quả

Soraphat Panakorn, Novozymes, Thái Lan Tạp chí Nuôi trồng Thủy sản Châu Á, số 7, tháng 03 - 04/2011 Người nuôi nên kiểm soát chặt chẽ việc cho tôm ăn vì thức ăn luôn chiếm chi phí cao nhất. Lượng thức ăn cần phải điều chỉnh phù hợp theo thời tiết và điều kiện ao nuôi.

Chi tiết