Chương trình khuyến mãi “Vững phòng vệ - Chắc tương lai”

Công ty TNHH Bayer Việt Nam với mong muốn đồng hành để hỗ trợ người nuôi khôi phục, duy trì và tăng năng suất đàn thông qua chương trình khuyến mãi "Vững phòng vệ - Chắc tương lai". Thông tin chi tiết…

Chi tiết
Chương trình khuyến mãi "Mua pecutrin - Ring ngay quà tặng"

Công ty TNHH Bayer Việt Nam với mong muốn hỗ trợ người dân nâng cao sức khỏe đàn bò, tăng lợi nhuận chăn nuôi thông qua chương trình khuyến mãi "Mua Pecutrin – Rinh ngay quà tặng". Thông tin chi tiết ...

Chi tiết
Vững phòng vệ - Chắc tương lai

Công ty TNHH Bayer Việt Nam giới thiệu đến người dân chương trình khuyến mãi “Vững phòng vệ - Chắc tương lai” cho các sản phẩm thủy sản

Chi tiết
Hỗ trợ người nuôi trong việc chủ động phòng ngừa sán lá

Chương trình khuyến mãi đặc biệt tặng thẻ cào điện thoại Viettel trong bao bì sản phẩm...

Chi tiết