Thông tin kỹ thuật

Xem tất cả
Nuôi cá vùng nhiễm mặn

Hiện nay, nuôi cá tra thâm canh tại các khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đang đối diện với hạn hán – xâm nhập mặn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường và sức khỏe cá nuôi...