Tên trung tâm BDC HÀ NAM - Công ty TNHH BDC Việt Thắng
Địa chỉ Thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, TP. Hà Nam
Điện thoại 0226 - 3 837 071
Fax 0226 - 3 837 072
Email vpbdcvietthang@gmail.com
Giám Đốc Mr. Tuấn - điện thoại : 0908 081 989
Hỗ trợ kỹ thuật
Khu vực phân phối Thanh Hóa,Hà Nam,Nam Định,Ninh Bình,Thái Bình
Xem địa điểm trên bản đồ

UNCAUGHT EXCEPTION

  • #1

    • Type: Zend_Db_Statement_Exception
    • Message: An error occured.
    • Code: 42000