Tên trung tâm BDC LONG AN - Công ty TNHH Thái Sang
Địa chỉ 87A Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại 0272-3 823 741
Fax 0272-3 823 731
Email thaisangla@gmail.com
Giám Đốc Mr. Dững - điện thoại : 0913 656 024
Hỗ trợ kỹ thuật
Khu vực phân phối Long An
Xem địa điểm trên bản đồ

UNCAUGHT EXCEPTION

  • #1

    • Type: Zend_Db_Statement_Exception
    • Message: An error occured.
    • Code: 42000