Latibon®

Hỗn hợp vitamin và khoáng cho gà giống, gà đẻ

Chi tiết
Baymix Latibon® PLUS ME

Axit hóa thức ăn, giảm giá trị đệm, giảm tiêu chảy, cải thiện tăng trọng

Chi tiết