Batenoid Red 1%

Chất tạo màu cho da, chân và lòng đỏ trứng

Chi tiết