Drontal® plus flavour

An toàn hiệu quả với cả chó mang thai 

Chi tiết
Drontal® Oral Suspension for Puppies

Dạng huyễn dịch để uống dùng trị giun tròn trên chó con

Chi tiết
Bayticol® 6% EC

Phòng trị ve, ghẻ, chấy, rận, ruồi, mòng, két.

Chi tiết
Advocate® spot on for dogs

Giải pháp toàn diện, cải tiến diệt nội - ngoại ký sinh

Chi tiết
Asuntol® soap

Loại trừ ngoại ký sinh - dịu nhẹ cho làn da

Chi tiết
Kiltix® collar for dogs

Tiêu diệt ve và bọ chét

Hiệu quả - An toàn - Tiết kiệm

Chi tiết