Baycox® 5% suspension

Phòng và trị bệnh cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con theo mẹ, bê, nghé.

Chi tiết
Bayticol® 6% EC

Phòng trị ve, ghẻ, chấy, rận, ruồi, mòng, két.

Chi tiết