Bayticol® 6% EC

Phòng trị ve, ghẻ, chấy, rận, ruồi, mòng, két.

Chi tiết