Thủy sản

Nuôi cá vùng nhiễm mặn

Hiện nay, nuôi cá tra thâm canh tại các khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đang đối diện với hạn hán – xâm nhập mặn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường và sức khỏe cá nuôi...

Chi tiết