Chăn nuôi

Qui trình chăm sóc heo nái

Thức ăn giai đoạn chửa kỳ 2 (1tháng trước lúc sanh) phải đủ và cân đối các dưỡng chất nhưng chất xơ nhiều để tránh táo bón và phòng MMA.

Chi tiết