Bayer đồng hành cùng người nuôi chăm sóc toàn diện thú cưng

 

CÁC NHIỄM KHUẨN QUAN TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP HEO

 

TẠI SAO CHỌN FLORFENICOL CHO NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP TRÊN HEO?

 

GIỚI THIỆU BAFLOR 4%

 

CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG BAFLOR 4%

 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN VÀ TỤ HUYẾT TRÙNG

 

LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐÚNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM