Giải pháp mới kiểm soát bệnh hô hấp trên heo – Baflor 4%.

 

CÁC NHIỄM KHUẨN QUAN TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP HEO

 

TẠI SAO CHỌN FLORFENICOL CHO NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP TRÊN HEO?

 

GIỚI THIỆU BAFLOR 4%

 

CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG BAFLOR 4%

 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN VÀ TỤ HUYẾT TRÙNG

 

LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐÚNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM