Thủy sản

Nuôi cá vùng nhiễm mặn

Hiện nay, nuôi cá tra thâm canh tại các khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đang đối diện với hạn hán – xâm nhập mặn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường và sức khỏe cá nuôi...

Chi tiết
Bệnh do ký sinh trùng ở đường tiêu hóa tôm he

Đường tiêu hóa (còn gọi là đường ruột) của tôm có thể được chia thành ba phần chính: phần ruột trước, phần ruột giữa và phần ruột sau...

Chi tiết
Khí độc trong ao nuôi tôm và giải pháp xử lý

Nghề nuôi tôm ở Việt Nam mới được hình thành và phát triển hơn 20 năm...

Chi tiết
Cách nâng cao tỉ lệ sống khi ương cá tra

Quy trình ương cá tra giống giúp nâng tỷ lệ sống trên 10% ...

Chi tiết