Thủy sản

Kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm

Cá lóc là loài cá dữ, sự tranh giành thức ăn trong ao rất mãnh liệt vì vậy sự phân đàn rất lớn sau thời gian nuôi ngắn. Chính lý do trên, nên chọn đàn cá cùng ngày tuổi và cùng kích thước là hết sức quan trọng và quyết định năng suất sau này.

Chi tiết
Kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Ao nuôi nên chọn những nơi gần sông rạch lớn để có nguồn nước sạch, tiết kiệm chi phí bơm nước, ít bị ảnh hưởng của lũ lụt, thuốc trừ sâu và ô nhiễm hữu cơ, hóa chất...

Chi tiết