Thủy sản

AQUI-S® giúp cá điêu hồng từ bè ra chợ dễ dàng hơn

Hiện tại cá điêu hồng nuôi lồng bè được vận chuyển ra chợ bằng đá lạnh có tỉ lệ cá chết 3 -5 % và tỷ lệ xây xát 10%. Trung bình vận chuyển 2,5 tấn cá, người nuôi thiệt hại 6 – 9 triệu đồng ..

Chi tiết
Cá hô miền tây sống phây phây tại Hà Nội

Cá hô đang được phát triển nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là đặc sản rất được ưa chuộng tại các bữa tiệc lớn ở các tỉnh phía bắc với yêu cầu cá phải còn sống trước khi chế biến.

Chi tiết
Tôm khỏe sống lâu, mau mau đến chợ

Hiện nay, việc vận chuyển sống tôm thịt bằng oxy và đá lạnh gặp nhiều khó khăn: Đa phần tôm yếu, bệnh khi thu hoạch và thường thu tỉa vài đợt mới xong, Tổng thời gian vận chuyển và giữ tôm khá lâu, khoảng 13-17 tiếng.

Chi tiết
pH nước ao nên cao hay thấp trong tháng nuôi đầu?

Từ cuối 2010 đến nay, dịch bệnh hoại tử gan tụy hoành hành, tôm vừa thả nuôi đã chết với triệu chứng thường gặp là mềm vỏ. Câu hỏi đặt ra là pH có liên quan gì đến tình trạng bệnh hoại tử gan tụy? Trong tháng nuôi đầu thì cần giữ pH cao hay thấp?

Chi tiết