Giải pháp mới phòng bệnh đỏ thân (đốm trắng) cho tôm

Ao tôm an toàn sinh học

Những năm gần đây, dịch bệnh đốm trắng đỏ thân hoành hành với mức độ lây lan nhanh. Từ ao này sang ao khác trong một trại và từ trại này sang trại khác trong cùng vùng nuôi với mức độ thiệt hại nặng nề. Trước đây, khi dịch bệnh xảy ra, bà con thường ngưng qui trình vi sinh chuyển sang qui trình sát trùng nhưng chưa hiệu quả.

Trong hai năm qua, Công ty Bayer VN triển khai hiệu quả qui trình mới phòng bệnh đỏ thân (đốm trắng) cho tôm, qui trình này đã và đang áp dụng các tỉnh miền Trung - Nam. Yếu tố then chốt quyết định sự thành công qui trình là việc sử dụng liên tục Virkon™ A ngắn ngày và kết hợp chặt chẽ các biện pháp an toàn sinh học khác trong tháng nuôi đầu.

  • Bắt tôm tại trại giống uy tín và được kiểm tra vi-rút đốm trắng (PCR).
  • Thực hiện an toàn sinh học gồm diệt cua còng, ngăn chim cò, không dùng chung dụng cụ, không nên cấp nước mới từ kênh mương chung vào khu nuôi khi đang có dịch bệnh.
  • Tăng sức đề kháng cho tôm bằng Aqua® CGrowmix® Shrimp 5g/kg thức ăn, dùng mỗi ngày. Ổn định độ kiềm và lượng khoáng chất trong nước bằng Stomi® 1 kg/1.000 m3, dùng định kỳ 10 ngày để giúp tôm khỏe mạnh và nhanh cứng vỏ sau lột xác.
  • Tăng cường sát trùng nước bằng Virkon™ A

Qui trình phòng bệnh bằng Virkon™ A

Lưu ý:

  • Qui trình trên chỉ áp dụng hiệu quả giai đoạn phòng bệnh và thực hiện sớm ngay từ khi chuẩn bị thả tôm.
  • Mục đích qui trình là nuôi được tôm vượt qua tháng nuôi đầu khi đang có áp lực bệnh.
  • Liều dùng Virkon™ A sẽ tăng tùy theo áp lực bệnh xung quanh khu vực nuôi và mùa vụ (thời tiết lạnh, mưa nhiều).
  • Pha Virkon™ A 10 g/ 1 lít nước trong thau xô tại mỗi ao để rửa tay, nhúng chân khi trước và sau thăm nhá tôm.

Đối với ao tôm đã xảy ra bệnh đỏ thân (đốm trắng), để nuôi lại vụ mới và tránh nguy cơ bệnh tái xuất hiện thì tập trung xử lý mầm bệnh ở đáy ao.

  • Ao lót bạt đáy: Phơi khô bạt trong 3 - 5 ngày. Sau đó cấp nước tập trung ngay rốn đáy ao rồi pha Virkon™ A 1 kg/100 lít nước, bơm xịt nước lên bạt bờ và nền đáy xung quanh, tiếp tục ngâm nền đáy cùng với dây (ống) dẫn khí trong 24 giờ.
  • Ao đáy đất: Vét sạch bùn đáy, rải vôi và phơi khô trong 5 - 7 ngày. Cấp nước từ nguồn an toàn (ao lắng, giếng khoan xa kênh mương) vào ao nuôi và xử lý Virkon™ A 0.6 kg/1.000 m3 trước khi thả tôm 1 ngày