Quy trình ương cá tra giống đạt tỉ lệ sống trên 10%

Hiện nay ương cá tra giống tỷ lệ sống thấp, đặc biệt vụ nghịch từ tháng 08 đến tháng 12. Dịch bệnh vi khuẩn (gan thận mủ, xuất huyết) thường bùng phát vào ngày thứ 30 đã gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi. Thấy được khó khan đó, Côn ty Bayer đã xây dựng quy trình ương giống cá tra giống giúp nâng tỷ lệ sống trên 10% và được áp dụng thành công tại thị xã Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp.