Hỗ trợ người nuôi trong việc chủ động phòng ngừa sán lá

Để hỗ trợ người nuôi trong việc chủ động phòng ngừa sán lá từ ngày 13 trong quy trình ương cá tra giống. Bayer thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt tặng thẻ cào điện thoại Viettel trong bao bì sản phẩm từ tháng 04/2018 đến khi hết quà tặng.

Banner